Thursday, 8 January 2009

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမုိင္း အက်ဥ္းကိုလိုနီေခတ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္းလံုးအား ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမားက သိမ္းပိုက္လုိက္ၿပီးေနာက္ ႂကြင္းက်န္ေသာ ပေဒသရာဇ္မင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား သည္ သူတလူငါတမင္းျဖင့္ အဆက္အစပ္မရွိဘဲ ပေဒသရာဇ္အယူအဆမ်ားျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားအား ခုခံေတာ္လွန္တုိက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ၾက သည္။

ေအာင္ေစာဦး (NLD – LA) မႈိင္းရာျပည့္
ေဒါင္းအုိးေဝ - အတြဲ (၃)၊ အမွတ္ (၁၁)၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ မတ္၊ ၁၉၉၃။ (စာမ်က္ႏွာ ၃၁ မွ ၃၄ ပါ ေဆာင္းပါး)
အျပည့္အစံုသို႔

No comments: